ROCZNY RAPORT O RYNKU FIRM REKLAMOWYCH

alternative

Nagrody

alternative

Klienci

alternative

Zatrudnienie

alternative

Dane finansowe

alternative

Plany na 2024 rok

ANALIZA I OCENA

największych graczy na rynku„Adaptuj się albo zgiń” – tak zdaniem ekspertów można podsumować sytuację branży reklamowej w 2023 roku i perspektywy jej rozwoju na najbliższe lata. Przesłanką do ostrożnego optymizmu co do tego roku i kolejnych są wyniki wyborów z 15 października. Gospodarka ma szansę wrócić na dobrą, rynkową ścieżkę. Branża reklamowa nie spodziewa się jednak, że jej sytuacja istotnie się poprawi już w 2024 roku.
Dowiedz się więcej
alternative
alternative
„Panorama Reklamy” to od lat świetne kompendium wiedzy i przewodnik po naszej branży, która zmienia się dynamicznie. Raport co roku pokazuje sytuację zarówno całego rynku, jak i jego poszczególnych graczy. To bardzo ciekawy branżowo materiał, potrzebny i ważny zarówno dla agencji, jak i dla marketerów – fajnie wiedzieć, co w reklamowej trawie piszczy!
Małgorzata Węgierek, CEO, Havas Media Network
alternative
Przygotowując „Panoramę Reklamy” w tym bardzo trudnym, nieprzewidywalnym roku, zdaliśmy sobie sprawę, że wszechstronne agencje, które potrafią aktualizować swoją ofertę, podążać za trendami konsumenckimi, korzystać z technologii, a przy tym wszystkim nie gubią dobrego warsztatu obsługi klienta, pracy nad briefem czy standardów wykonania, zawsze będą cennymi partnerami marketerów. „Panorama Reklamy” pozwoli bezbłędnie do nich trafić. Naszym celem było bowiem stworzenie możliwie najbardziej kompetentnego przewodnika po agencyjnych ofertach – pokazujemy, kto najlepiej przystosował się do nowej rzeczywistości i może być pomocą dla swoich klientów. Staramy się rzetelnie wskazać, kto ma najlepszą ofertę w danym rynkowym obszarze, a także wypunktować, kto i co ma jeszcze do nadrobienia.
Agata Małkowska-Szozda, szefowa działu redakcji marketingu i reklamy, „Press”
alternative
„Panorama Reklamy” co roku staje się kluczowym punktem odniesienia dla wszystkich, którzy działają w branży reklamowej w Polsce. Jest nie tylko źródłem wiedzy o trendach i zmianach na rynku, lecz również kompendium sukcesów i wyzwań, przed którymi stanęły agencje w poprzednim roku. Raport ten nie tylko syntetyzuje i analizuje, ale także inspiruje i motywuje do dalszego rozwoju i kreowania innowacyjnych rozwiązań w świecie reklamy. Jego publikacja to moment, w którym branża może spojrzeć wstecz, by lepiej planować swoją przyszłość.
Łukasz Gumowski, creative & strategy partner, Plej
alternative
W branży wiele się dzieje. Szczególnie obecnie w kontekście przyspieszenia w obszarze użycia technologii w marketingu. Wiedza o rynku i branży jest rozproszona, a zarówno klienci, jak i agencje potrzebują niezawodnego narzędzia, które porządkuje wiedzę i pokazuje kierunki rozwoju w sektorze usług marketingowych. Dzięki „Panoramie Reklamy” dostajemy co roku na biurko takie kompleksowe podsumowanie.
Michał Kazimierczak, dyrektor strategiczny & partner, Heart & Brain
alternative
Ten roczny raport stanowi kompendium wiedzy o rynku reklamowym w Polsce, analizując i oceniając największych graczy na tym rynku. Zawiera on szczegółowe informacje o agencjach reklamowych i mediowych, ich kompetencjach, doświadczeniu, zmianach personalnych, inwestycjach w nowe narzędzia i usługi. Jest to niezastąpione źródło wiedzy dla osób działających w branży marketingowej, oferujące klarowny i ujednolicony obraz rynku, co pozwala na indywidualną ocenę każdej agencji.
Łukasz Szczybelski, creative director & co-founder, Feeders Agency
alternative
„Panorama Reklamy” to świetna ściągawka dla każdego marketera. Przetargi to w końcu codzienność naszej branży, więc w trakcie doboru listy agencji zamiast przeglądać wątpliwej jakości internetowe rankingi, analizować listy nominowanych i nagrodzonych z kilkunastu branżowych konkursów, lepiej sięgnąć w jedno miejsce, gdzie zobaczymy, dla kogo agencje pracują, jaki nowy biznes pozyskały i również czy wybrane agencje są po prostu stabilne finansowo i kadrowo. Dla działów marketingu to świetny przegląd rynku, dla agencji zaś – idealne miejsce do promocji.
Michał Cieciak, growth director, GPD Agency
alternative
Istotą widoczności w branży nie są jedynie kwestie wizerunkowe. Ważne jest to, by wzajemnie się inspirować, motywować i poszerzać horyzonty branży, rozpoznając najlepsze praktyki i obierane kierunki. Tym bardziej ważne są inicjatywy, takie jak „Panorama Reklamy”, wskazujące wyróżniające się na rynku organizacje – i tym bardziej cieszymy się, że możemy współtworzyć taki raport.
Michał Dunin, managing director, WebTalk
alternative
„Panorama Reklamy” daje wnikliwy i interesujący przegląd rynku z perspektywy Agaty Małkowskiej-Szozdy i jej zespołu, jednej z najbardziej doświadczonych komentatorek naszej branży. Warto poznać jej punkt widzenia, gdyż jest on oparty na dzisiejszej rzeczywistości, ale też wynika z wieloletniego doświadczenia. W mojej opinii bardzo dobrze, że ten punkt widzenia jest ważnym głosem na naszym rynku.
Wojciech Borowski, group CEO, McCann
alternative
alternative

Przygotowany przez redakcję „Press” roczny raport o wyniku firm reklamowych obejmuje agencje reklamowe i mediowe. Raport koncentruje się na analizie kilkudziesięciu najważniejszych graczy na rynku


ZOBACZ WYNIKI

DLACZEGO PANORAMA REKLAMY?


„Panorama Reklamy” to zebrane w jednym miejscu, uporządkowane i porównywalne informacje o agencjach reklamowych i mediowych, ich kompetencjach i doświadczeniu.

To pożyteczne narzędzie dla wszystkich tych, którzy na co dzień współpracują z firmami od komunikacji, zwłaszcza tych, którzy chcą taką współpracę rozpocząć, poszerzyć lub w istotny sposób przemodelować. Może być także pomocne dla samych agencji i wskazać im kierunki rozwoju ułatwiające rynkowy sukces, ale też może przestrzec przed błędami konkurencji. Opisując każdą z agencji, pokazujemy bowiem kierunki jej rozwoju, jakich inwestycji już dokonała, jak budowany jest jej zespół – i jak to wszystko znajduje odzwierciedlenie w jej biznesie i w dokonaniach kreatywnych. O tych ostatnich piszemy m.in. przez pryzmat sukcesów odniesionych na polskich i międzynarodowych konkursach branżowych. Każda prezentacja zawiera opis najważniejszych wydarzeń i zmian w danej firmie, które zaszły w niej w 2022 roku, czyli od poprzedniej edycji „Panoramy Reklamy”. Dodatkowo dzielimy się z Państwem oceną każdego opisywanego podmiotu, wyrażoną liczbą przyznanych punktów i ewentualnym tytułem.