Panorama Reklamy 2021


„Panorama Reklamy” to zebrane w jednym miejscu, uporządkowane i porównywalne informacje o agencjach reklamowych i mediowych, ich kompetencjach i doświadczeniu, a także o tym, jak agencja dostosowała swoje umiejętności i zakres oferowanych usług do kolejnego roku pandemii,i na ile sprostała „nowej rzeczywistości”.

Pandemia, podobnie jak w wielu innych obszarach biznesu, przyspieszyła i wyskalowała zachodzące zmiany na rynku reklamy, w tym również na rynku agencji. Wszyscy w trakcie pandemii szukali optymalizacji i wielokrotnie sprawdzali, gdzie dane środki wydać, dlatego klienci dziś częściej i chętniej rozmawiają o biznesie i oczekiwanych wynikach, niż to miało miejsce przed pandemią. To dla agencji szansa, ale i wyzwanie. Bo nie każdy potrafił odnaleźć się w tej „nowej rzeczywistości”, która już powoli staje się codziennością.

Tym, co nadal preferują pracę na zamkniętym briefie, a nie nad wyzwaniem biznesowym swoich klientów, rynek może wkrótce wystawić rachunek za nieodrobioną lekcję.