Wyniki - agencje mediowe


SUKCES ROKU

SPARK FOUNDRY

Spark Foundry nie straciła w ub.r. żadnego klienta, za to pozyskała do obsługi kilka istotnych budżetów, w tym takich firm i marek, jak E.On (d. Innogy), Erli.pl, Noble Bank, Sonko, Butchers, Lekam czy Biomed. Rozbudowała zespół o pięć osób, poszerzyła też kompetencje, np. wprowadzając do oferty nowe produkty ekonometryczne wspierające m.in. prognozy efektów biznesowych rozpoczętych działań. Na koniec ub.r. prognozowała wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku (początku pandemii, który zaskutkował spadkiem wydatków mediowych) o 25,2 proc., co oznaczało kilkuprocentowy wzrost wobec przychodów osiągniętych w przedpandemicznym 2019 roku.

alternative

SKUTECZNOŚĆ ROKU

MEDIAHUB

MediaHub wzmocnił swoją pozycję w międzynarodowych strukturach sieci, zdobywając siedem międzynarodowych budżetów. Jednocześnie agencja wygrała 17 przetargów na rynku polskim, tracąc jedynie zlecenie od firmy HiPP. Wśród nowych zleceń znalazła się obsługa aplikacji tiktokowej Yes Biżuterii, a także te Urzędu Miasta st. Warszawy i Herbapolu. Ponadto warszawskie biuro MediaHub zasilało kompetencyjnie biuro w Londynie i pracowało jako globalny hub dla całej sieci w obszarze biddable. Agencja zaczęła realizować globalne projekty dla takich marek, jak Netflix (na czterech rynkach) czy Western Union (na ośmiu rynkach) i pracować dla takich marek jak NBA, Slack, Twitch, Fuji i JetBlue.

alternative

EFEKTYWNOŚĆ ROKU

MEDIA GROUP

W 2021 roku Media Group zdobyła 15 nowych klientów, tracąc tylko dwóch. W rezultacie agencja jest odpowiedzialna m.in. za zakup mediów dla Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu Miasta st. Warszawy i Taurona. Poza tym firma rozpoczęła współpracę z takimi klientami, jak Hecht, NordPharm czy SalesForce. W rezultacie prognozuje, że jej przychód na koniec 2021 roku wyniósł 72 mln zł, czyli był o 11 proc. większy niż ten uzyskany w 2020 roku.

alternative

WYNIK ROKU

VALUE MEDIA

Value Media w ub.r. rozszerzała zakres oferowanych przez siebie usług, nie ograniczając się do działań mediowych. Zaczęła też oferować usługi rozwoju e-commerce. Jednocześnie wzmocniła pozycję na rynku, pozyskując 12 nowych budżetów. Jednym z największych jest ten przekazany przez spółkę Eobuwie.pl, dla której agencja pracuje w Polsce, ale też we Włoszech, Chorwacji i Słowenii. Poza tym furma zdobyła budżety m.in. Dawtony, Amiki, Browaru Tenczynek i Komfortu.

alternative